Vastuullisuus

Tambest Oy noudattaa kokonaisvaltaista vastuullisuusohjelmaa

kaikessa toiminnassaan.

Ympäristövastuu on tuotannon ydin, kaikki jätelasi ohjataan Suomen uusioaineksen käsiteltäväksi ja kalvohukka teollisuuden uusiokäyttöön. Otamme vastaan myös asiakasyrityksiemme lasijätettä.

Olemme mukana HAMK jätevirta ohjelmassa, joka pyrkii vähentämään valmistuksen materiaalihukkaa ja energian käyttöä. Toimintamme hiilijalanjälki on laskettuna. Hukkalasista kierrätetään 99,9%, ja välikalvo kierrätetään 99,8%.

tambest-lamilinjasto-vastuullisuus

Eettinen vastuumme ohjaa toimintaamme eettisiin periaatteisiin ja moraaliseen toimintaan liiketoiminnassa. Se sisältää rehellisen viestinnän, lahjonnan vastaisen toiminnan, oikeudenmukaisen kilpailun tukemisen ja tuotteiden tai palveluiden eettisen tuotannon varmistamisen.

Tambestilla taloudellinen vastuullisuus tarkoittaa taloudellisten resurssien vastuullista hallintaa ja käyttöä. Se kattaa rehellisen kirjanpidon, riskienhallinnan, sijoitusten vastuullisuuden ja läpinäkyvän hallinnon tavan toimia.