TAMBEST OY

Tasomaiset turvalasit

Laminoinnin ja karkaisun yhdistelmä tarjoaa tehokasta suojaa ja kestävyyttä

 

Turvalasilla tarkoitetaan lasirakenteita, jotka suojaavat henkilöitä ja omaisuutta ulkopuoliselta taholta sekä pienentävät henkilöiden loukkaantumisriskiä tapaturmissa. Turvalasi on joko laminoimalla, karkaisemalla tai näitä menetelmiä yhdistelemällä valmistettua lasia. Turvalaseja käytetään mm. kohteissa, joissa tavallinen lasi ei anna tarvittavaa suojaa ilkivaltaa, murtautumista, henkilön putoamisriskiä tms. ulkoista uhkaa vastaan.

tuotteemme valmistetaan aina korkealuokkaisimmista raaka-aineista

Tambest Oy:n tuotteet valmistetaan aina korkealuokkaisimmista raaka-aineista ja käytämme ainoastaan vakiintuneiden tavarantoimittajien testattuja tuotteita.

Turvalasit suojaavat henkilöitä tai omaisuutta ulkopuolisilta tahoilta sekä vähentävät loukkaantumisriskiä tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa. Rakennusmääräykset ja vakuutusyhtiöiden turvaohjeet ja vaatimukset asettavat usein minimivaatimukset turvalasin käytölle.

Tasomaiset turvalasit testataan standardin EN 12600 mukaisesti. Tuotannonaikaista arviointia ja valvontaa suoritetaan tuotestandardin EN 14449 mukaan.

tambest-oikeustalo-turvalasi
Karkaistu
laminoitu
tambest-shmielna-25-street
Karkaistu ja laminoitu
tambest-shmielna-25-street
laminointilinja

karkaistu

Tambest Oy:n karkaisuprosessissa lasi lämmitetään kaksivaiheisesti, jolloin lasin optiikka säilyy erinomaisena myös pinnoitetuissa laseissa. Tasomaisen lasin karkaisukoneena käytetään HTF PRO-E-CC-karkaisu-uunia, jossa lasin maksimikoko on 2400 x 4500 mm. Koneen edistyksellisen esilämmitysuunin ansiosta lasin optiset ominaisuudet säilyvät lähes muuttumattomina myös suurissa lasikoissa. Optisen muuttumattomuuden tärkeys korostuu ennen kaikkea suurissa peilaavissa lasipinnoissa.

Karkaistun turvalasin lujuus perustuu lasille tehtyyn lämpö/puhalluskäsittelyyn. Karkaistun lasin lujuus kasvaa noin 3-5- kertaiseksi käsittelemättömään lasiin verrattuna. Karkaistun lasin turvaominaisuudet korostuvat myös lasin rikkouduttua, jolloin se hajoaa pieniin murusiin aiheuttamatta isompia haavoja joutuessaan ihokosketukseen.

Lähes kaikkia lasityyppejä voidaan karkaista. Paremman kestävyyden ja turvallisuuden ansiosta karkaistua turvalasia käytetään kohteissa, joissa käytössä on suuret lasipinnat, piilokiinnitykset, sekä rakenteet ilman puitteita ja kiinnityksiä.

 

tambest-lentokenttä-turvatarkastus
tambest-lentokenttä-turvatarkastus

laminoitu

Laminoidun lasin turvaominaisuudet perustuvat lasien välissä olevaan elastiseen PVB, EVA tai kovempaan SENTRY – kalvoon, joka pitää rikkoutuneet lasinpalat koossa – laminoitu lasiruutu pysyy kehyksissä, läpipääseminen estyy sekä tapaturmavaara vähenee merkittävästi. Laminointi ei vaikuta lasien optisiin ominaisuuksiin.

Laminoitua lasia käytetään henkilöturvallisuuden lisäksi paikoissa, joissa tarvitaan suojaa esimerkiksi murtautumista tai muuta ulkoista uhkaa vastaan. Näissä tapauksissa käytetään monikerroslaseja paksuilla PVB-kalvoilla.

tambest-oikeustalo-kaareva-turvalasi
tambest-lentokentta-helsinki-turvalasi

karkaistu ja laminoitu

Tambest Oy:n modernit karkaistun ja laminoidun turvalasin tuotantolinjat sekä monipuolinen lasi- ja kalvovalikoima tukevat laminoidun karkaistun turvalasin valmistusta. Laminoidun karkaistun lasin maksimikoko on 2400 x 4500 mm karkaisukoneena käytetään esilämmitysuunilla varustettua HTF PRO-E-CC-karkaisu-uunia.

Laminoituja turvalaseja on mahdollista saada myös karkaistuna laminoituna. Laminointi- ja karkaisulinjojemme yhteistyön tuloksena syntyvä laminoitu, karkaistu turvalasi on asennettavuudeltaan ja optiikaltaan turvalasien aatelia.

Yhdistämällä kaksi turvalasityyppiä, saavutetaan samanaikaisesti karkaistun turvalasin mekaaninen kestävyys ja lämpötilaerojen sietokyky sekä laminoidun turvalasin sirpaleita sitova ominaisuus ja murronkestävyys.

 

tambest-oikeustalo-kaareva-turvalasi
tambest-oikeustalo-kaareva-turvalasi

Leikattavat laminoidut lasit

Laminoitu lasi leikataan 6000*3210 jumbolevystä, joka koostuu kahden lasilevyn välissä olevasta yhden tai useamman pvb- välikalvokerroksesta. Lasin käyttötarkoituksen perusteella voidaan valita eri lasilevyjen tai kalvojen määrä/paksuus, jolloin voidaan valita ominaisuuksiltaan juuri oikea, tarvittava ja turvallinen tuote.

Tambest Oy:n tehtaalla on leikkuulinja ja kaksi varastoa, joissa varastoimme vakiolaatuiset valmislaminaatit eri vahvuuksissa ja eri kalvotyypeillä. Vuonna 2023 asennettiin erityisesti valmislaminaatin leikkaukseen suunniteltu Kombileikkuulinja palvelemaan tuotteen kasvavaa käyttöä.

laminointilinja

Tambest Oy:n tehtaalla on SENTRY, EVA (etyleenivinyyliasetaatti) ja PVB (polyvinyylibutyraali) puhdastilalinjasto kahdella autoklaavilla, jotka mahdollistavat mm. PDLC (polymer-dispersed liquid crystal)-älylasit, Vanceva värikartan mukaiset sävylasit, äänieristyslasit, sentrykalvolasit, luodin-ja murronsuojalasit suorina ja taivutettuina sekä erilaiset kombinaatiot polykarbonaatilla.

Laminoitu lasi koostuu lasi ja välikalvokerroksista, joilla voidaan valmistaa monentyyppisiä laminoituja lasituotteita.

tambest-oikeustalo-kaareva-turvalasi

ääneneristyslaminointi

Ääneneristävyys saadaan aikaan käyttämällä eri paksuisia laminoituja laseja sekä erivahvuisia ja –tyyppisiä kalvoja. Äänen eristävyys (Rw) ilmaistaan desibeliarvolla (dB).

Ääneneristyslasia käytetään nimensä mukaisesti parantamaan kohteen äänieristystä. Laminoitu turvalasi eristää aina jonkin verran ääntä, mutta sen tehoa voidaan parantaa käyttämällä paksumpaa PVB- tai äänieristyskalvoa (sound control) ja/tai paksumpia laseja.

 

Yllä oleva taulukko selventää kyseisen kalvon ääneneristävyyttä suhteessa standardikalvoon yleisemmin käytettyjen rakenteiden osalta.

sentry ja sentry plus

Tavallista PVB-kalvoa lujempaa SentryGlass- laminointikalvoa käytetään kohteissa, jossa laminoidulta turvalasilta vaaditaan äärimmäisiä turvaominaisuuksia, mutta samalla halutaan säilyttää lasirakenteen keveys. Mikäli on korkealta putoamisen vaara, lasi ja sentry-kerroksia laitetaan useita päällekkäin. Tällöin saadaan tehtyä turvallisia ja kuormaa kestäviä rakenteita esim. kävelytasoihin.

SentryGlass laminointikalvo on n. 100 kertaa jäykempää ja noin viisi kertaa kestävämpää kuin tavallinen laminointikalvo. Näiden ominaisuuksien ansiosta rikkoontunutkin lasi pysyy muodossaan.

 

Tilatuista laseista saa tarvittaessa taipumatodistuksen esim. kaidelaseille, kun kohteen vaatimukset ovat tiedossa.

pdlc

PDLC-älylasia (polymer-dispersed liquid crystal) voidaan ohjata kuten mitä tahansa sähkölaitetta ja sen käyttökohteet voivat olla esim. hotellit, sairaalat, toimistot, koulut, tilat, joissa tilanteen mukaan halutaan valita lasin läpinäkyvyys tai läpinäkymättömyys. Tuotantomme mahdollistaa suorat ja taivutetut älylasit.

PDLC-kalvo on sopiva sekä sisä- että ulkokäyttöön. Käyttämämme valmistajan ulkokäyttöön tarkoitetun tuotteen sertifiointi takaa teknisen ratkaisun, joka on suunniteltu tehokkaaseen ja luotettavaan suojautumiseen epäsuotuisilta sääolosuhteilta tai auringonsäteilyltä. Tuotteelle UNE-EN ISO -sertifiointi, joka varmistaa, että se täyttää tyydyttävästi turvallisuusstandardit: säteily, kosteus, korkea lämpötila.

  • RADIATION TEST UNE-EN ISO 12543-4:2011
  • HUMIDITY UNE-EN 12543-4:2011
  • HIGH TEMPERATURE UNE-EN 12543-4:2011
  • ON AND OFF CYCLES UNE-EN 410:2011
  • Compatibility test silicones

värikalvot ja muut erikoislaminoinnit

Värillisiä laseja käytetään tuomaan näyttävyyttä rakennuskohteeseen. Haettaessa tiettyä värisävyä voidaan käyttää värillisiä kalvoja, laseja tai näiden yhdistelmiä. Laajan värikalvo- ja lasivalikoiman ansiosta pystymme tarjoamaan runsaasti eri värivaihtoehtoja. Käytössämme on Vanceva värikartan värit.

Käyttämämme tekniikka mahdollistaa myös lasien väliset erikoislaminoinnit, viilut, kankaat, teräsverkot ja muiden erikoismateriaalien käytön.

i

teknisiä lisätietoja tasomaisista turvalaseista löydät esitteestämme